بازدید کننده گرامی از فرم زیر فقط برای محموله های ارسال شده از طریق باربری لوان نور(تعاونی 8) اقدام کنید و برای پیگیری بارهای ارسالی توسط شرکت ها و تعاونی های دیگر به هیچ عنوان تماس نگیرید.

تمامی محموله های ارسال شده به شهرستان تا 24 ساعت پس از تاریخ ثبت در انبار تخلیه شهر مورد نظر (اطلاعات در جدول) قابل تحویل به گیرنده میباشند
برای مشاهده دفاتر تخلیه بار و تلفن تماس به لیست دفاتر تخلیه بار و نگه داری مراجعه کنید.